Parohia noastră

Parohia noastră, potrivit datelor statistice ale anilor precedenţi, este sustinută de un numar de peste 100 de familii la care se adaugă și alţi colaboratori și ajutători într-un număr deloc neglijabil, pe care îi rugăm cu această ocazie să ni se alăture şi să împărtăşească aceleaşi idealuri ca şi noi.

Unul din primle obiective ale parohiei noastre este de a raspunde cerinţei membrilor parohiei, care și-au exprimat dorinţa de a cunoaște tezaurul spiritual-cultural și valorile sacre ale Neamului și Bisericii noastre.

Toţi avem nevoie să păstrăm un contact neintrerupt cu limba, cultura, tradiţiile și credinţa noastră stramosească și fiecare membru în parte trebuie să cunoască importanţa contribuţiei pe care neamul nostru românesc a adus-o patrimoniului spiritual și cultural universal. Dorim apoi, să reprezentăm această Biserică Romanească cât mai bine în societatea în care trăim propovăduind biserica și învataturile ei in mijlocul credincioșilor și al societaţii în general. De aceea iubiti credincioși, numai în unitate și dragoste a unuia faţă de altul putem să urmăm calea croită de Dumnezeu pentru noi în acest colţ de lume.

Obiectivul principal al bisericii noastre a fost și va fi acela de a aduna pe credinciosi în jurul ei și să împărtășim împreuna credinţa ortodoxă în care am fost botezaţi și să cultivăm tot împreună limba, cultura și tradiţiile pământului pe care ne-am născut. Făcând un bilanţ al anilor care s-au scurs, găsim că nu este deloc prematur ca romanii ce trăiesc pe aceste meleaguri să se poată găndi la un lacaș al lor sub auspiciile căruia să-și clădească o viaţa spirituală și culturală pentru ei și copiii lor.

Dacă va exista nepăsare pentru iconomia casei lui Dumnezeu, în mod sigur lucrurile nu vor merge spre bine. A sosit vremea când suflarea creștinilor ortodoxi și nu numai, de origine romana din Ottawa și din împrejurimi, să știe sigur calea pe care trebuie să meargă. Avem multe proiecte, dar ele sunt realizabile numai cu credinţa, voinţa, sacrificiul si răbdarea tuturor membrilor.

Primul pas a fost făcut și anume, acela că există această biserică a sufletelor, iar mai departe cu voinţa și ajutorul lui Dumnezeu, această biserică trebuie să se dezvolte și să-și împlinească misiunea în conformitate cu scopul mareţ pentru care a fost creată.

Prin urmare, nădăjduim ca impreună să fim încununaţi de succese în ceea ce ne-am propus, reușind totodata să pastrăm treaz, în acest colţ de lume, ceea ce nu va muri niciodată în noi: spiritul românesc.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

 

Comments are closed.