Sfântul Talaleu – 20 mai

21

Acest Sfânt a trăit în zilele împăratului Numerian (282-284) în părțile Libanului. Dorind să-și reverse cât mai mult dragostea față de semenii săi ce se aflau în mare nevoință, s-a îndeletnicit a învăța meșteșugul vindecării bolilor, ca să fie cât mai mult de folos oamenilor. Şi avea multă milostivire față de săraci, că îi căuta pe la casele lor și îi vindeca de toate bolile. Iar, pe lângă această faptă bună, mai avea și pe aceea că le dădea sănătate în dar, fără de arginți.
Şi s-a învrednicit și de daruri apostolești, propovăduind cu îndrăzneală pe Hristos, mulțumindu-se, în loc de plată, să-i aducă pe oameni la credință.
Deci, prin meșteșugul său, atrăgând pe mulți la dânsul, îi tămăduia îndată, atât de neputința trupului, cât și de cea a sufletului, învățându-i să se pocăiască și să-și îndrepteze viața lor. Şi umbla din loc în loc, în tot chipul nevoindu-se să întoarcă pe oameni de la păgâneasca cinstire a idolilor și să-i aducă la dreapta credință.
Deci, pe când el era în Edesa și făcea acolo tămăduire după obicei, a ieșit poruncă de la împăratul Numerian, să fie omorâți toți creștinii, ca să se stingă numele lui Hristos. Drept aceea, a fost prins Talaleu, pe care ostașii l-au dus în fața dregătorului Teodor. Şi mărturisind el cu îndrăzneală pe Hristos, mai întâi l-au bătut și au poruncit să-i găurească gleznele. Şi, spânzurându-l de un stâlp i-au făcut trupul, tot, numai o rană, brăzdându-l cu unghii de fier și cu foc, dar n-au putut să-l clintească din credința în Hristos. Dimpotrivă, el le primea pe toate cu mare bărbăție, simțind că avea cu dânsul pe Hristos care-i ușura patimile.
Şi tiranul, văzând că în nici un fel nu a putut să-l înduplece pe Sfânt, a hotărât moartea lui și l-a osândit, mai întâi, să fie aruncat la fiare, care lângă el s-au îmblânzit ca mieii, lăsându-l nevătămat. Aceasta văzând, dregătorul a poruncit să li se taie capetele, Sfântului Talaleu și la doi ostași, Alexandru și Asterie, care, prin el, au crezut în Hristos.
Şi s-au petrecut acestea în Edesa Egeii, la 20 mai, când în fiecare an, li se face pomenirea Dumnezeului nostru slavă!

Comments are closed.