Comunitatea Noastră

Credința creștin ortodoxă

Credința crestin ortodoxa înseamna credința într-un singur Dumnezeu în trei ipostaze (Sfânta Treime): Tatăl, Fiul Și Sfântul Duh. Dumnezeu s-a descoperit oamenilor mai întâi incomplet, în Vechiul Testament, prin Moise Și prin Profeți Și apoi complet, în Noul Testament, prin însuȘi Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Unitatea ființei lui Dumnezeu face ca acolo unde se găseȘte una dintre ipostazele Sfintei Treimi să fie întreaga Dumnezeire.

Ortodoxia

Cuvântul “Ortodoxie” este de origine greacă, format din orthos și doxa, adică dreapta credință, închinare adevărată, sobornicească, învățătură care se plasează în continuitatea directă și neîntreruptă a Tradiției apostolice, prin intermediul teologiei patristice și neopatristice și care formează credința comună a Bisericii neîmpărțite din primul mileniu.

Istoria bisericii ortodoxe

Istoria Bisericii Ortodoxe începe prin Faptele Sfinților Apostoli, odată cu Pogorârea Duhului Sfânt: Când a venit ziua Cincizecimii, toate erau împreună într-un singur loc. Și deodată, un sunet a venit din cer ca graba unui vânt puternic Și a umplut toată casa unde stăteau. Și le-au apărut limbi ca focul, distribuite și sprijinite pe fiecare dintre ele. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le-a dat rostire (Fapte 2: 1-4). După cum ne spune mai departe textul, în aceeași zi, după ce Sfântul Petru a predicat oamenilor adunați, cei care au primit cuvântul său au fost botezați, iar în acea zi au fost adăugați aproximativ trei mii de suflete (Fapte 2:41), constituind astfel prima comunitate creștină din Ierusalim.

Această primă comunitate de cretini, în frunte cu Sfântul Iacob, fratele Domnului, primul episcop al oraȘului a fost risipit mai târziu de persecuțiile care au urmat uciderea primului martir al Bisericii creȘtine, Sfântul Ștefan: și în acea zi a apărut o mare persecuție împotriva bisericii din Ierusalim; si toți erau împrăștiați în toată regiunea Iudeii Și Samariei, cu excepția Apostolilor (Fapte 8: 1).

În același timp, credincioși poruncii Domnului de a merge și de a face ucenici ai tuturor națiunilor, botezându-i în numele Tatălui Și al Fiului Și al Duhului Sfânt (Matei 28:19), Apostolii au mers afară și predicau oriunde mergeau, mai întâi către evrei și apoi pentru neamuri, astfel încât într-un timp surprinzător de scurt, comunitățile creștine au răsărit în toate centrele principale ale lumii romane și nu numai. Exploatările lor sunt consemnate în Fapte, precum Și în tradiția interioară a Bisericii Ortodoxe.

_________________________________________________________________

Mai multe detalii despre credinta ortodoxa gastiti la pagina Episcopiei Ortodoxă Române din America: https://www.roea.org/about_orthodoxy