Parohia noastră

“Parohia noastră, potrivit datelor statistice ale anilor precedenți, este susținută de un număr de peste 100 de familii la care se adaugă și alți colaboratori și ajutători într-un număr deloc neglijabil, pe care îi rugăm cu această ocazie să ni se alăture și să împărtășească aceleași idealuri ca și noi.

Unul din primele obiective ale parohiei noastre este de a răspunde cerinței membrilor parohiei, care și-au exprimat dorința de a cunoaște tezaurul spiritual-cultural și valorile sacre ale Neamului și Bisericii noastre.

Toți avem nevoie să păstrăm un contact neîntrerupt cu limba, cultura, tradițiile și credința noastră strămoșească și fiecare membru în parte trebuie să cunoască importanța contribuției pe care neamul nostru românesc a adus-o patrimoniului spiritual și cultural universal. Dorim apoi, să reprezentăm această Biserică Românească cât mai bine în societatea în care trăim propovăduind biserica și învățăturile ei în mijlocul credincioșilor și al societății în general. De aceea iubiți credincioși, numai în unitate și dragoste a unuia față de altul putem să urmăm calea croită de Dumnezeu pentru noi în acest colț de lume.

Obiectivul principal al bisericii noastre a fost și va fi acela de a aduna pe credincioși în jurul ei și să împărtășim împreună credința ortodoxă în care am fost botezați și să cultivăm tot împreună limba, cultura și tradițiile pământului pe care ne-am născut. Făcând un bilanț al anilor care s-au scurs, găsim că nu este deloc prematur ca românii care trăiesc pe aceste meleaguri să se poată gândi la un lăcaș al lor sub auspiciile căruia să-și clădească o viață spirituală și culturală pentru ei și copiii lor.

Dacă va exista nepăsare pentru iconomia casei lui Dumnezeu, în mod sigur lucrurile nu vor merge spre bine. A sosit vremea când suflarea creștinilor ortodocși și nu numai, de origine română din Ottawa și din împrejurimi, să știe sigur calea pe care trebuie să meargă. Avem multe proiecte, dar ele sunt realizabile numai cu credința, voința, sacrificiul și răbdarea tuturor membrilor.

Primul pas a fost făcut și anume, acela că există această biserică a sufletelor, iar mai departe cu voința și ajutorul lui Dumnezeu, această biserică trebuie să se dezvolte și să-și împlinească misiunea în conformitate cu scopul măreț pentru care a fost creată.

Prin urmare, nădăjduim ca împreună să fim încununați de succese în ceea ce ne-am propus, reușind totodată să păstrăm treaz, în acest colț de lume, ceea ce nu va muri niciodată în noi: spiritul românesc.

Așa să ne ajute Dumnezeu!”