Preoţi

Preotul MIRCEA DANIEL BANU

Preotul Mircea Daniel Banu s-a născut la Sinaia, judeţul Prahova. Primele noţiuni ale învăţăturii ortodoxe le-a primit în familie, însă a dorit mai mult, aşa că, dupa terminarea liceului în oraşul natal, a urmat cursurile Facultaţii de Teologie Ortodoxă, din cadrul Universităţii Bucureşti. În urma absolvirii facultăţii şi promovării examenului de licenţă, a fost declarat “Licenţiat în Teologie” secţia “Teologie Pastorală”.

După terminarea facutăţii, s-a întors în oraşul natal, iar aici a predat ca profesor de religie la Şcoala “George Enescu”, până în luna iunie 1998. În luna iulie a fost numit ca preot la parohia “Podurile de Jos”, protoieria Pucioasa, din cadrul Arhiepiscopiei Târgoviştei. Hirotonia întru diacon a fost făcută în data de 7 iulie 1998, iar cea întru preot la data de 27 iulie 1998, de către Înalt Prea Sfinţitul Vasile Târgovişteanul.

Pe perioada cât a slujt ca preot, s-a străduit să fie un adevărat păstor de suflete. Pe lângă menirea de preot, în această perioadă, a continuat să predea orele de religie la Liceul “Nicolae Titulescu” din oraşul Pucioasa, precum şi la Colegiul “Mihail Cantacuzino” din oraşul Sinaia, ajungând să fie respectat și iubit de copii. Tot în această perioadă a urmat cursurile preoţeşti de promovare-definitivare organizate de Arhiepiscopia Târgoviştei.

La parohia “Podurile de Jos”, a slujit pană în anul 2003, când, împreună cu familia a emigrat în Canada, unde a intrat sub jurisdicţia canonică a Episcopiei Ortodoxe Române din America, fiind numit preot paroh al Bisericii Ortodoxe Române “Sf. Ierarh Nicolae” din Ottawa.

Are alaturi, atat în viaţă, cat şi în activitatea sa pastorală pe soția sa, Miruna Ioana, fiind binecuvântaţi de Dumnezeu cu trei copii, doua fete, Livia Maria si Ana Teodora şi un băiat, Luca David. Preoteasa Miruna este absolventă a Academiei de Ştiinţe Economice si este întotdeauna alături de părintele Daniel în activitatea sa misionar-pastorală.

Preotul GABRIEL CURPENE : 1997-2004

Părintele Craioveanu : 1991-1996

Părintele Nicolae Zelea : 1988-1991

Aşa să ne ajute Dumnezeu!