Activităţi


Lecţia 1
– Luca (5, 1 – 11) Pescuirea minunată; Biserica din inima mea

Lecţia 2
– Ev. Luca 8, 5-15 : Pilda semănătorului; Ev. Ioan 17, 1-13 : Rugaciunea lui Iisus;
Cele doua grăunţe

Lecţia 3
– Sfântul Serafim de Sarov

Lecţia 4
– Ev. Luca 16, 19-31 : Parabola despre bogatul nemilostiv si saracul Lazar;
Poarta Raiului

Lecţia 5
– Ev. Luca 8, 41-56 : Înviereea fiicei lui Iair; Încredere; Trupul şi sufletul

Lecţia 6
– Pilda samarineanului milostiv: Luca 10, 25-37; Strugurele, de Savatie Bastovoi

Lecţia 7
– Ev. Luca 4, 12-17 : Începutul propovăduirii Domnului; Praznicul Botezului
Domnului – Epifania sau ‘Arătarea Domnului’; Botezul Domnului, sărbatoarea
prăznuita timp de 13 zile; Taina Sfântului Botez; Stând cu spatele către
Dumnezeu

Lecţia 8
– Ev. Matei XV, 21-28;

Lecţia 9
– Ev. Marcu 2, 1-12; Ev. Ioan 10, 9-16; Sfantul Grigorie Palama; Credinţa pentru
copii – Puterea Domnului se arată în tămaduiri; Cine-i drept înaintea lui
Dumnezeu?; Adevaratele minuni; Cuvânt de învăţătură la duminica Sf.
Grigore Palama – PreaSfinţitul Ambrozie

Lecţia 10
– Ev. Marcu 10, 32-45; Ev. Luca 7, 36-50; Despre credinţă si necredinţă;
Harnicul şi leneşul