Ctitori

“Pe tine Te lăudăm, pe Tine Te cuvântăm,
Ție Iți mulțumim, Domane,
Și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru.

Acest imn liturgic cu care răspundem la cuvintele preotului: „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie aducem de toate şi pentru toate“, întruchipează cele trei aspecte tainice ale dorinței fiecăruia dintre noi de a deveni ctitori. 

Ctitoria este un act de laudă, dar nu de sine însuși. De fapt, devenind ctitor, ne smerim pe noi înșine și dăm slavă nemărginită lui Dumnezeu. Suportul fiecăruia dintre noi la înălțarea acestui Sfânt lăcaş izvorăște din dorința de a recunoaște Dumnezeirea și este cel mai profund simbol al slavei pe care o aducem lui Dumnezeu.

Ctitoria este un act de mulțumire față de Dumnezeu pentru toate binefacerile Lui către noi. Susținerea construcției reprezintă jertfa materială a fiecăruia spre mulțumirea jertfei nespuse prin care El ne-a răscumpărat pe noi din robia păcatului şi a morţii. 

Ctitoria este un act de rugăciune tainică pe care o aducem în fața lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre ştiute şi neştiute, și pentru cererile de ajutor în momentele noastre cele de cumpană. Bineprimită este rugăciunea către Dumnezeu pe care o aduc credincioșii în casa construită de ei pentru El. 

Dar din dar se face rai: dăruiți suportul dumneavoastră financiar pentru susținerea construcției sale acum, la punerea pietrei de temelie, când are cea mai multă nevoie de dumneavoastră. Biserica se zidește cu jertfe materiale, prin dragostea și osteneala credincioșilor, ale căror nume vor rămâne veșnic pomenite în acest Sfânt lăcaș. Ferice de cei care au ocazia să pună o cărămidă la construcția ei: “strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima (Matei 6:19-34)”

A fi ctitor de biserică este cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu, iar „pomenirea unui ctitor este veşnică, pentru că în slujba veşniciei este lucrarea lui“

Cum puteți sprijini construcția Bisericii Ortodoxe Române “Sfântul Nicolae”.