SFINTII COSMA SI DAMIAN
1 Iulie

Acesti sfinti au trait în marea cetate a Romei în zilele imparatului Carin, si erau frati. Aplecandu-se cu multa dragoste asupra neputintelor trupesti ale semenilor lor, s-au deprins cu mestesulgul tamaduirilor trupesti, studiind si devanind doctori iscusiti, vindecând nu numai oameni, ci si dobitoace, considerand ca toate vietatiile, oameni si animale, sunt creatii ale lui Dumnezeu si de toate trebuie sa aiba grija. Ei cereau ca plata de la cei ce se lecuiau doar credinta si marturisirea în Hristos, si nimic altceva. Fiind ei pârâti la împaratul, ca fac vindecarile cu mestesug fermecatoresc, si nevrând sa se lepede de Hristos, ci mai vârtos înca si pe împaratul Carin l-au mântuit din pagânatate, fiind tamaduit de dânsii. Caci acesta, spaimântându-i cu grele chinuri, i s-au desfacut grumajii de i s-a întors obrazul la spate. Si pentru aceasta cei ce se aflasera acolo au crezut în Hristos. pe Care si împaratul cu toti ai casei lui L-a marturisit. Atunci împaratul a liberat pe sfinti, trimitându-i cu cinste la locul lor. Dupa aceea dascalul lor, cel ce i-a învatat mestesugul doctoriei, pizmuindu-i si luându-i, s-a suit cu dânsii într-un munte facându-se a merge ca sa culeaga ierburi de leacuri. Si acolo sculându-se i-a ucis cu pietre.
Proloage luna August -Editura Mitropoliei Olteniei Craiova
Tiparite prin straduinta si binecuvintarea Inalt Prea Sfintitului
Dr. Nestor Vornicescu Mitropolitul Olteniei